MIN 50/50: Ối giời ơi–đây là nóng lắm

Thursday, March 24, 2022

Ối giời ơi–đây là nóng lắm và mình nghĩ tớ trong yêu lại bởi vì mình chỉ không giúp nó–âm nhạc của 50/50 của MIN bắt lửa. Thế có âm thanh kun này và nhắc tớ của 80’s và 90’s “synth” mà vẫn MIN đặc dị. Tất cả các nhạc của 50/50 là lửa nhưng bây giờ bài hát “Anh Qua Đây Đi” mình nghe hoài. Có lẽ mình sẽ làm TikTok với mình nhảy lol.

50/50 không có “Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu” - nó là “single”.