Curated: Lỡ Say Bye Là Bye, Em Không Hiểu, Yêu Là Khi, ... / Fillinus's Hot Playlist YouTube, TikTok, Spotify

Wednesday, April 05, 2023


Lỡ Say Bye Là Bye, Em Không Hiểu, Yêu Là Khi, ... / Fillinus's Hot Playlist YouTube, TikTok, Spotify Top list: 0:00 Lỡ Say Bye là Bye - Changg x Lemese 3:32 Em Không Hiểu - Changg 7:30 Yêu Là Khi - Lemese 11:33 Hướng Dương - Changg 15:10 Anh Đâu Có Hay - Lemese x AUGUST 18:55 Vì Em Cô Đơn - Lemese 22:18 Có Người Đang X Tôi - August x Vũ Phụng Tiên 25:13 Sunday Morning - AUGUSTx Lemese x D empty 29:15 Ai Nói Trước Đây - AUGUSTx The Sheep 32:45 Tình Yêu Hàng Real - Lemese x Ruby V 35:50 Thư Giãn Đi Em - AUGUST x Badbz 39:35 Sài Gòn Đâu Có Lạnh - Changg x Lewiuy 42:20 Siêu Năng Lực - AUGUST 46:20 Thật Thà Với Nhau - AUGUST 49:57 Chạy Về Phía Nhau - AUGUST x Minchu 

Đăng ký để nghe nhạc tụi mình nhiều hơn tại: http://metub.net/Fillinus 

 ▶ More information about Artist's Fillinus:
 

 ▶ More information about Fillinus:
 
Official Fanpage Fillinus: https://www.facebook.com/fillinus